Odvětví včel

Toto je jedno z primárních odvětví našeho projektu.

Včelařením se zabýváme již více jak 30 let a neustále jej zdokonalujeme a přizpůsobujeme našemu životu.

Naším cílem je přinést včelkám maximální pohodlí pro jejich práci a zároveň si v mnoha případech ulehčit vlastní práci. Proto neustále vyvíjíme nové prostředky a pomůcky k tomu, aby náš včelařský život byl snazší. Dáváme včelám vše, co potřebují a ony se nám za to odměňují svými produkty.

Celé toto odvětví je založeno na rozvoji a chovu včelstev, s cílem získávat kvalitní a druhový med, propolis, mateří kašičku, včelí jed a vosk. Chystáme se využít maximálně nových technologií ve všech odvětvích našeho projektu. V každém projektu je něco nového a něco již dlouho praktikovaného, my jej chceme ještě vylepšit.

V současné době máme k dispozici cca 200 včelstev, které během 3 let chceme rozšířit na 1500 produkčních včelstev. Dále chceme mít 200-500 včelstev chovných a prodejních, tak, abychom byli schopni reagovat na případné včelí nemoci (mor včelího plodu, hniloba apod.).

Plánujeme rozmístit stanoviště záměrně na několika místech severní a jižní Moravy, tak, abychom mohli reagovat na ochranná pásma a případný úhyn včel. Navíc stanoviště budou umístěna v různých nadmořských výškách, proto, abychom mohli lépe organizovat práci i sledovat patřičný vývoj jednotlivých druhů včel.

Chceme mít chovatelskou stanici a pracovat s vlastním kmenem včel, který se nám do budoucna ukáže jako nejlepší.