Informace pro investory

Vážení investoři,

nabízíme Vám možnost investovat své peníze do projektu, který je zaměřen výhradně do včelařského prostředí a vybudování nových technologií, s cílem obsáhnout celý koloběh života včel i včelařské výroby. Týká se nejen živých včelstev, ale i hmotného či nehmotného majetku. Veškeré investice budou zajištěny nemovitostmi, technologiemi, stroji a zařízeními a v neposlední řadě samotnými včelami.

 V konečné fázi se budeme pohybovat mezi 1000 -1500 produkčními včelstvy, používané výhradně na med, propolis a vosk.

Projekt bude mít celkem pět části na sobě nezávislých, ale vzájemně se podporujících, aby zajistily, jak výnosy, tak stabilitu celé firmy a našich investic.

Věříme, že Vám v tomto projektu ukážeme zajímavé možnosti, jak zhodnotit svůj investovaný kapitál.

S úctou Ing. Vladimír Šubrt

Dluhopis GLOBAL APIS 6/2024

Za účelem možného dofinancovaní našeho projektu jsme vydali dluhopisy splatné 31.7.2024, v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých).

Aktuální info k úpisu

Pokud budete mít zájem o bližší informace (vzory smlouvy,  atd.),
neváhejte nás níže kontaktovat, my vám vše zašleme.

Emailová adresa*
Křestní jméno*
Příjmení*
Mobilní telefon*
Poznámka